česky  čs
english  en
VYBRANÉ STATĚ Z VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE (W16OZ005)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Principy větrání. Požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší. Zdroje znehodnocování vnitřního prostředí.
•Bilance větrané místnosti s konstantním a proměnným zdrojem škodlivin.
•Přirozené, hybridní a nucené větrání - metody dimenzování. Koncept větrání.
•Termodynamické vlastnosti suchého a vlhkého vzduchu. Teorie vlhkého vzduchu a aplikace psychrometrických principů. Pokročilé úpravy vzduchu ve větrání a klimatizaci. Venkovní a vnitřní klimatické podmínky.
•Tepelná zátěž klimatizovaných a neklimatizovaných místností.
•Teorie izotermního a neizotermního proudění vzduchu v místnostech, simulace. Metody distribuce a rozptýlení
vzduchu v místnostech. Volba a umístění výustí pro přívod a odvod vzduchu.
•Návrh vzduchovodů.
•Větrání občanských staveb – obytných a pobytových prostor.
•Průmyslová vzduchotechnika.
•Dimenzování klimatizačních systémů jednozónových a vícezónových. Vzduchové systémy, kombinované systémy vzduch - voda, vodní systémy vč. chladicích stropů, chladivové systémy.
•Výběr, návrh a regulace větracích a klimatizačních systémů.
•Distribuce tepla, chladu a venkovního vzduchu v budovách. Volné chlazení venkovním vzduchem.
•Analýzy přenosu tepla ve větracích a klimatizačních systémech, dimenzování zařízení pro minimální spotřebu energie. Potřeba energie na ohřev a chlazení vzduchu. Zpětné využití tepla a vlhkosti.
Osnova
Literatura
•DRKAL, F., ZMRHAL, V. Vybrané statě z větrání a klimatizace. 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2018. 117 s. ISBN 978-80-01-06458-0
•DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. 1.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze, 2015. 133 s. ISBN 978-80-01-05652-3
•DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2017. 157 s. ISBN 978-80-01-05181-8
•Geshwiler, M.: Psychrometrics Theory and Practice, ASHRAE Atlanta, 1996
•Vedavarz, A., Kumar, S., Hussain, M.: Heating, Ventilation and Air Conditioning Handbook for Design and
Implementation, Industrial Press, 2007
•McQuiston, F.C., Parker, J.D., Spitler, J.D.: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)