česky  čs
english  en
Přenos tepla a hmoty (W16T001)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Aplikace poznatků o přenosu hybnosti, tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním tekutin (převážně vzduchu a vody), se sdílením tepla a sdílením vodní páry při styku vzduchu s vodou.
Structure
Tepelná technika budov: jedno, dvou a třírozměrné vedení tepla, okrajové podmínky, kvazistacionární případy, obecné vnější a vnitřní podmínky. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů. Difúze vlhkosti ve stěnách a vliv na vedení tepla. Sálání slunce a země. Tepelná technika osluněných budov, tepelné zisky z oslunění, kombinovaný přenos tepla sáláním a prouděním, očekávané teploty v místnosti bez klimatizace. Výměníky: žebrovky, tepelné a hydraulické řešení obecného případu výměníku, provoz při změněných podmínkách, vliv kondenzace vlhkosti u chladičů. Výměníky regenerační a směšovací.

Literarture
Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 975-80-01-02924-7
Keywords
proudění tekutin, přenos tepla, přenos hmoty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)