česky  čs
english  en
Základy technické akustiky (W16T002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Předmět rozšiřuje znalosti získané v základním kurzu fyziky. Seznamuje posluchače s významem a funkcí základních decibelových veličin.
Osnova
Rozvoj akustiky a metody technické akustiky, šíření akustických vln v nekonečně velkém prostoru a ideální tekutině, šíření akustických vln pevných těles bez energetických ztrát, jednoduchý odraz akustických vln, plošné zdroje akustických vlnění, vliv překážek na akustické pole, šíření vln v reálných plynech a kapalinách, šíření vln v reálných tělesech, systémy se soustředěnými konstantami, jednorozměrné systémy, dvojrozměrné systémy, šíření vln v ohraničeném prostoru, šíření vln ve volném nehomogenním prostředí, vibrace.
Osnova cvičení
Literatura
Nový, R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02246-3
Požadavky
Klíčová slova
Akustika, hluk, chvění
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)