česky  čs
english  en
Chladicí technika (W17O002)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Před zápisem předmětu nutno projednat s přednášejícím
Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Pracovní látky užívané v chladicí technice, jejich vlastnosti tepelné a transportní. Chladiva a jejich směsi. Tepelné oběhy. Oběh parní jedno a vícestupňový, kaskádní. Oběh absorpční, proudový a plynový s konáním vnější práce. Komponenty chladicích zařízení a jejich charakteristiky. Kompresory a výměníky tepla (kondenzátory, výparníky, chladiče par a dochlazovače). Regulace, automatika a jištění zařízení. Ekonomické, energetické a ekologické aspekty provozu chladicích zařízení. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí včetně platné evropské legislativy.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Základní literatura:
Petrák M., Petrák J.: Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04929-7
Doporučená literatura:
Odborné publikace vydávané:
- International Institute of Refrigeration, zejména knihy a časopis International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007
- Svazem chladicí a klimatizační techniky, zejména Zpravodaj SCHKT, ISSN 1804- 2635
Odborná literatura doporučená přednášejícím podle zaměření doktorské práce
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)