česky  čs
english  en
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení (W17T001)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Klasifikace a principy činnosti hydraulických strojů. Kriteria
hydrodynamické podobnosti. Hydraulické systémy. Různé typy čerpadel,
konstrukce, regulace výkonu a provoz při proměnlivých podmínkách. Teorie
stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s
různými plyny. Chladivové kompresory. Ekonomické a ekologické problémy při
výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Melichar J., Bláha J.,Brada K: HYDRAULICKÉ STROJE konstrukce a provoz, monografie, vyd. ČVUT, Praha, 2002
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999 Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)