česky  čs
english  en
Míchání v heterogenních systémech (W18O003)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na operace a pochody odehrávající se v heterogenních míchaných soustavách. Popisuje tyto operace a návrh příslusných míchacích zařízení, tj. promíchavaných nádob a reaktorů, statických směšovačů, in-line směšovaců a kolonových a fluidních zařízení. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní a zpracovatelská technika? nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů,. Podle zaměření disertace je sestaven studijní plán výběrem z dále uvedené osnovy.
Osnova
1. Rozdělení operací probíhajících v míchaných heterogenních soustavách.
2. Základní parametry heterogenních dispergovaných soustav s-l, l-l, g-l.
3. Hydrodynamika míchaných soustav, reologie, turbulence, smykové napětí, rozložení
dob prodlení, mikromíchání.
4. Typy a chování suspenzí, homogenizace, příkon míchadla, dissipace energie,
suspendace tuhých částic v kapalině, resuspendace, dispergace, stabilizace
suspenzí,přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech tuhá fáze- kapalina. Typy
zařízení.
5. Typy a chování emulzí, fázové rovnováhy, homogenizace, příkon míchadla, dissipace
energie, dispergace, stabilizace emulzí, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v
systémech dvě a více nemísitelné kapaliny. Typy zařízení.
6. Typy aerovaných soustav a aeračních zařízení, homogenizace, příkon míchadla,
dissipace energie, areace plynů v kapalině, zádrž plynu, zahlcení míchadla či
kolony, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech tuhá fáze- kapalina.
7. Geometrický návrh zařízení, dimenzování, vibrace, materiály, spolehlivost, údržba.
Literatura
Handbook of industrial mixing. 2004. Wiley. ISBN 0-471-26919-0
Klíčová slova
Míchání, heterogenní systémy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)