česky  čs
english  en
Vybrané statě z hydraulických pochodů (W18O005)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V tomto předmětu se student seznámí se složitějšími případy dopravy tekutin v potrubí, prouděním tekutin v porézních přepážkách, prouděním v elementech filtračních aparátů, sedimentačními operacemi, separací směsí v polích odstředivých sil, průtokem ve fluidních ložích, prouděním a homogenizací v aparátech se statickými nebo rotačními (mechanickými) míchadly.
Osnova
1. Volba tématiky podle zaměření práce doktoranda. Doporučení literatura pro studium.
2. Konzultace.
3. Vypracování práce na dané téma.
4. Diskuse.
Osnova cvičení
Literatura
dle doporučení
Požadavky
Klíčová slova
Hydraulické procesy, základní procesy, procesní inženýrství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)