česky  čs
english  en
Vícerozměrné modely termoaerodynamiky spalovacích motorů (W21O002)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:30
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Seznámit se s rovnicemi 3-D aerotermodynamiky a jejich empirickým doplněním (včetně modelů turbulence), aplikovanými na motory, a se základními problémy jejich řešení.
Structure
Vícerozměrné modely v bilanční formě, lagrangeovský a eulerovský přístup a jejich vzájemný převod. Mnohazónové a konečně objemové modely. Diferenciální rovnice základních
zákonů zachování a konstitutivních vztahů. Druhý zákon termodynamiky. Zachování látky, difuse, chemické reakce. Zachování hybnosti, vazká napětí. Důvod zavedení modelů turbulence, definice parametrů turbulence a specifické vlastnosti turbulence ve spalovacích motorech. Zachování energie, disipace mechanické energie, vedení a další transport tepla v difusivních soustavách. Základní vlastnosti plamenů. Model AMEM (Advanced Multizone
Eulerian Model), jeho použití pro FVM. Problémy numerického řešení pro nestacionární turbulentní
proudění dvoufázové chemicky reagující směsi reálných plynů v konstrukčních prvcích
motorů.
Structure of tutorial
Není.
Literarture
Bird, R. B. - Stewart, W. E. - Lightfoot, E. N.: Přenosové jevy. Academia Praha 1968

Dvořák, R. - Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice. ČVUT v Praze, 1996, ISBN 80-01-01541-6
Requirements
WP21O001 a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic.

Odvození soustavy rovnic pro vybraný problém teorie motorů.
Keywords
spalovací motory, vícerozměrné modelování, zákony zachování, konečné objemy, vícezónové modely, dispace, vazká napětí, sdílení tepla, modelování turbulence v motorech, plamen
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)