česky  čs
english  en
Systémy řízení letu (W22G020)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Dynamické vlastnosti letadla, pohybové rovnice, předpoklady, odvození, linearizace. Pohyb letadla podélný, úplný a jeho aproximace. Pohyb letadla stranový, úplný a jeho aproximace. Identifikace dynamických vlastností letadla z letových měření. Počítačová podpora řešení dynamiky letu. Systémy řízení dynamiky letu - autopiloty, jejich struktura a třídění. Vedení letadla po trati, charakteristika, kinematika trati. Systémy automatického řízení letu letadla, struktura, specifikace. Stabilizace vzdušné rychlosti. Vedení letadla po trati ve vertikální rovině. Vedení letadla po trati v horizontální rovině. Automatické řízení závěrečné fáze letu. Vedení letadla po sestupové rovině. Vedení letadla v kurzové rovině. Vazba dynamicko výkonová, systémy umělého citu. Systémy umělé stabilizace. Způsoby řízení leteckých motorů. Palubní a letové postupy.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)