česky  čs
english  en
Astrodynamika (W22O012)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:04.01.2017
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se věnuje astrodynamice a orbitální mechanice. Zabývá se keplerovskými i nekeplerovskými drahami, orbitálnímu manévrování a řízení orientace tělesa a výpočetním metodám v astrodynamice.
Structure
Problém dvou těles, orbitální elementy, omezený problém tří těles, nekeplerovský pohyb, stabilita oběžných drah
Ciolkovského rovnice, impulzní a spojité manévry, Lambertův problém, přeletové dráhy, setkávací manévry, formace, dynamika vzletu a návratu kosmických těles
Rotace tuhého tělesa, rušivé točivé momenty, aktivní a pasivní kontrola orientace tělesa, dynamika kontrolních zásahů
Výpočetní metody v astrodynamice, analytické/numerické metody, přesnost metod
Structure of tutorial
Literarture
Základní:
Howard D. Curtis: Orbital Mechanics for Engineering Students, 2005, Elsevier, ISBN 0-7506-6169-0
Sidi, M. J.: Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach, 2000, Cambridge U. Press;
Roger R. Bate, Donald D. Mueller, Jerry E. White: Fundamentals of astrodynamics, 1971, Dover Publications, , ISBN 0-48660-061-0

Doporučená:
Montenbruck, O; Gill, E; Satellite Orbits Models, Methods and Applications, 2005, Springer, ISBN 978-3-642-63547-2
Andrle, P: Základy nebeské mechaniky, 1971, Academia, Praha
Requirements
Student by se měl orientovat v základních pojmech kosmonautiky. Doporučuje se předchozí absolvování předmětů s tímto zaměřením.
Keywords
astrodynamika, orbitální mechanika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)