Aeroelasticita (W22T002)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Rovnice statické aeroelasticity. Přerozdělení zatížení vztlakové plochy, účinnost řízení a reverze řízení. Torzní divergence vztlakové plochy. Příčinkové deformační pohybové rovnice. Vlastní způsoby kmitání. Zobecněné Lagrangeovy pohybové rovnice ideální konstrukce. Modely viskózního, materiálového a suchého tlumení. Rovnice nestacionárních proudových polí. Aerodynamika kmitavého pohybu. Přechodové funkce a Duhamelův integrál aerodynamických sil obecného pohybu. Rovnice potenciálního flutteru. Nelineární formy flutteru. Dynamická odezva na průlet izolovaným poryvem periodickou poryvovou řadou a náhodným turbulentním ovzduším. Buffeting. Servoelasticita. Teorie podobnosti a modelování aeroelastických jevů.
Structure
1. Statická a dynamická aeroelasticita
2. Rovnice statické aeroelasticity
3. Torzní divergence, přerozdělení zatížení, účinnost a reverze řízení
4. Deformační pohybové rovnice
5. Vlastní způsoby kmitání
6. Lagrangeovy pohybové rovnice
7. Modely tlumení
8. Aerodynamika kmitavého pohybu nosné plochy
9. Aerodynamika obecného pohybu
10. Rovnice potenciálního flutteru
11. Nelineární flutter
12. Dynamická odezva
13. Buffeting. Servoelasticita
14. Teorie podobnosti a modelování v aeroelastocitě
Structure of tutorial
Individuální projekt
Literarture
Bisplinghoff R. L., Ashley H: Principles of Aeroelasticity, Dower Publications 2002, ISBN 0-486-49500-0

Försching H.W.: Grunlagen der Aeroelastik, Springer-Verlag 1974,
ruský překlad: Osnovy aerouprugosti, Moskva Mašinostrojenie 1984

Fung Y. C.: An Introduction to the Theory of Aeroelasticity, Dower Publications 2002, ISBN 0-486-49505-1

Hodges D. H., Pierce G. A.: Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University Press 2002, ISBN 0-521-80698-4

Kopřiva Z, Maleček J: Aeroelasticita, VAAZ Brno 1982, poř. č. tisku U-904

Slavík S: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01415-0
Requirements
Absolvování předmětu se zaměřením na základy aeroelasticity.
Keywords
přerozdělení zatížení, účinnost řízení, revevrze řízení, torzní divergence nosné plochy, samobuzené kmitání nosné plochy, flutter, buffetting, dynamická odezva konstrukce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 6.6.2020, 4:41 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)