česky  čs
english  en
Vybrané partie z aerodynamiky nízkých rychlostí (W22T005)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Dynamika nestlačitelných, nevazkých proudových polí.
Pojmy cirkulace a rotace v proudovém poli.
Popis dvourozměrných, nestlačitelných potenciálních proudových polí. Laplaceova
rovnice.
Skládání jednoduchých případů proudění, potenciální obtékání válce.
Základní rovnice mezní vrstvy při obtékání tělesa ustáleným, dvourozměrným,
nestlačitelným proudem.
Laminární mezní vrstva.
Turbulentní mezní vrstva.
Charakteristiky turbulence, přechod laminarita-turbulence.
Dvourozměrné, nestlačitelné obtékání tenkého profilu.
Teorie tenkého profilu.
Teorie utváření tlouštkové funkce tenkého profilu.
Nestlačitelné obtékání přímého křídla konečného rozpětí.
Vírové schéma křídla, odplouvající víry, srázové poměry na křídle, vírový a
indukovaný odpor křídla.
Vztlak křídla, Prandtlova teorie.
Structure
1.) Dynamika nestlačitelných, nevazkých proudových polí.
2.) Pojmy cirkulace a rotace v proudovém poli.
3.) Popis dvourozměrných, nestlačitelných potenciálních proudových polí. Laplaceova
rovnice.
4.) Skládání jednoduchých případů proudění, potenciální obtékání válce.
5.) Základní rovnice mezní vrstvy při obtékání tělesa ustáleným, dvourozměrným,
nestlačitelným proudem.
6.) Laminární mezní vrstva.
7.) Turbulentní mezní vrstva.
8.) Charakteristiky turbulence, přechod laminarita-turbulence.
9.) Dvourozměrné, nestlačitelné obtékání tenkého profilu.
10.) Teorie tenkého profilu.
11.) Teorie utváření tlouštkové funkce tenkého profilu.
12.) Nestlačitelné obtékání přímého křídla konečného rozpětí.
13.) Vírové schéma křídla, odplouvající víry, srázové poměry na křídle, vírový a
indukovaný odpor křídla.
14.) Vztlak křídla, Prandtlova teorie.
Structure of tutorial
Individuální projekt
Literarture
1. Brož V.
Aerodynamika nízkých rychlostí
2. Dvořák R.
Vnitřní aerodynamika
3. Dvořák R., Kozel K.
Matematické modelování v aerodynamice
Requirements
Keywords
Aerodynamika, Aerodynamika nízkých rychlostí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)