Vybrané kapitoly z mechaniky strojů (W31A004)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:10.09.2019
Platí do: ??Rozsah:5P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíle a zaměření:
Získat znalost o vybraných kinematických a dynamických vlastnostech strojů zejména vzhledem k budování modelů pro návrh řízení pohonových os výrobních strojů.

Základní témata:
-Dynamické modely poddajných struktur s pohony. Transformace do modálního a balancovaného tvaru. Metody redukce modelů s reziduem a bez, spojování dílčích modelů.
-Experimentální identifikace modelů poddajných struktur s pohony v otevřené a uzavřené smyčce. Metody identifikace ERA, MOESP a N4SID.
-Dynamické modely jednoduchých mechanismů sestavované pomocí LRST. Propojování modelů mechanismů a modelů poddajných pohonových řetězců.
-Kinematická kalibrace mechanismů strojů.
Osnova
Literatura
Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.
Gawronski, W.K.: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures. New York : Springer-Verlag New York, Inc., 2004.
Katayma, T.: Subspace Methods for System Identification. Springer-Verlag London Limited 2005.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 18:10 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)