česky  čs
english  en
Dynamika vozidel (W31O001)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Modelování vozidel. Přehled metod soustav mnoha těles. Modely silových prvků (pružiny, tlumiče, pneumatiky, kolejnice). Modely vozovek. Kriteria hodnocení dynamiky. Modely podélné, příčné a vertikální dynamiky. Lineární teorie systémů a řízení. Stochastická analýza. Návrh řízení. Ukázky aplikace. Softwarové prostředky - Simpack, Matlab-Simulink.
Structure
Literarture
T.D. Gillespie: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Book, 1992
Kortum, W. Lugner, P.: Systemdynamik und Regelung von Fahrzeugen, SPringer Verlag, 1998
F. Vlk: Dynamika motorových vozidel, Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000
Vlk,F.: Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)