Dynamika vozidel (W31O001)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Modelování vozidel. Přehled metod soustav mnoha těles. Modely silových prvků (pružiny, tlumiče, pneumatiky, kolejnice). Modely vozovek. Kriteria hodnocení dynamiky. Modely podélné, příčné a vertikální dynamiky. Lineární teorie systémů a řízení. Stochastická analýza. Návrh řízení. Ukázky aplikace. Softwarové prostředky - Simpack, Matlab-Simulink.
Osnova
Literatura
T.D. Gillespie: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Book, 1992
Kortum, W. Lugner, P.: Systemdynamik und Regelung von Fahrzeugen, SPringer Verlag, 1998
F. Vlk: Dynamika motorových vozidel, Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000
Vlk,F.: Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.7.2024, 13:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)