česky  čs
english  en
Mechanika strojů (W31O006)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Modelování strojů a jejich částí. Modelování pohybu soustav tuhých těles, pohybové rovnice. Modelování soustav těles s poddajnými vazbami. Kmitání lineárních diskrétních soustav. Problém vlastních hodnot a volné kmitání. Modální metoda vyšetřování dynamické odezvy. Kmitání lineárních kontinuí. Základy kmitání nelineárních soustav. Samobuzené a parametrické kmitání. Dynamika rotorů. Vyvažování rotorů a mechanismů. Pružné ukládání strojů, vibroizolace. Dynamika pohonových soustav. Mechanické charakteristiky pohonů a zatížení. Základní úlohy dynamiky strojových agregátů. Dynamika elektromechanických soustav. Strojové agregáty se spojkami. Dynamika ozubených převodů. Hluk strojů a zařízení. Informace o využití softwaru z oblasti mechaniky strojů.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)