česky  čs
english  en
Řízení umělou inteligencí (W31OZ008)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:26P+52C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student se seznámí s metodami řízení mechanických soustav metodami umělé inteligence.
•Umělá inteligence. Historie, vymezení.
•Řízení pravidlovým systémem. Produkční systém, prohledávání stavového prostoru..
•Lyapunovova stabilita.
•Fuzzy množiny, jazykové proměnné, řešení principu extenzionality.
•Fuzzy řízení.
•Neuron a jeho model, druhy neuronových sítí a jejich učení.
•Lineární a nelineární neuron.
•Zobecnění učení.
•Funkce s radiální bází
•Řízení neuronovou sítí.
•LOLIMOT
•Genetické algoritmy
Osnova
Literatura
•Kevin Warwick: Artificial Intelligence: The Basics, Springer 2011
•Kosko, B.: Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence, Prentice Hall 1994
•Aggarwal, C.C.: Neural Networks and Deep Learning, Springer 2018
•Štefan, M.; Šika, Z.; Valášek, M.; Bauma, V.: Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems
•Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), pp. 223-238.
•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)