Statistické metody pro analýzu a identifikaci mechanických soustav (W31OZ009)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:26P+52C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student se seznámí s principy a postupy statistických metod pro analýzu a identifikaci mechanických soustav.
•Modely dynamických systémů: Modely stavové, ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ.
•Náhodný proces a jeho statistické charakteristiky
•Průchod náhodného procesu lineárním dynamickým systémem
•Zpracování signálu, vzorkování, okénka
•Identifikace lineárního dynamického systému, experimentální a operační modální analýza
•Modely nelineárních dynamických systémů: Markovovy řetězce, Wienerův model
•Průchod náhodného procesu nelineárním dynamickým systémem
•Identifikace nelineárního dynamického systému
•Metody stochastické identifikace: regresní, korelační, adaptivní metody
•Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT).
•Kalmanův filtr pro nelineární systémy
•Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu. Identifikace nestabilních systémů.
Osnova
Literatura
•Julius S. Bendat, Allan G. Piersol: Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis, J. Wiley 2013
•Rolf Isermann, Marco Münchhof : Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications, Springer 2010
•L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999
•Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987
•Štefan, M.; Šika, Z.; Valášek, M.; Bauma, V.: Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems
•Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), pp. 223-238.
•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 20:48 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)