česky  čs
english  en
Dynamika strojů (W31TZ001)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je schopnost vytvořit model stroje, získat znalosti o dynamických vlastnostech strojů v souvislostech.
•Modelování strojů a jejich částí.
•Pružné ukládání strojů, vibroizolace, vibroabsorbce.
•Mechanické charakteristiky pohonů a zatížení. Základní úlohy dynamiky strojových agregátů.
•Vliv spojek a ozubených převodů. Dynamika elektromechanických soustav.
•Dynamika pohonových soustav. Dynamické modely poddajných struktur s pohony.
•Transformace do modálního a balancovaného tvaru.
•Metody redukce modelů s reziduem a bez, spojování dílčích modelů.
•Experimentální identifikace modelů poddajných struktur strojů.
•Metody identifikace ERA, MOESP a N4SID.
•Dynamické modely mechanismů sestavované pomocí LRST.
•Propojování modelů mechanismů a modelů poddajných pohonových řetězců.
•Kinematická kalibrace mechanismů strojů.
Vyučující
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2023/2024
Osnova
Literatura
•Dresig, H.: Maschienendynamik, Springer 2011.
•Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.
•Preumont A.: Vibration Control of Active Structures: An Introduction , Kluwer 2002
•Gawronski W.: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures, J. Wiley 2004
•Horáček, T.; Šika, Z.; Valášek, M.: Software for global dynamics evaluation of mechanisms, Advances in
Engineering Software. 2014, 72 pp. 155-165.
•Valášek, M.; Šika, Z.; Vampola, T., Hecker, S.: Reduced-Order Modeling, Chapter 4 in book Modeling and Control for a Blended Wing Body Aircraft (eds. Kozek, M., Schirrer, A.), serie Advances in Industrial Control, Volume 157, 2015, pp. 105-127.
•Šika, Z.; Zavřel, J.; Valášek, M.: Residual Modes for Structure Reduction and Efficient Coupling of Substructures, Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(19), pp. 54-59.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)