česky  čs
english  en
Experimentální metody v nauce o materiálu (W32O001)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pokročilé zobrazovací a difrakční metody (transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, řádkovací elektronová mikroskopie, určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření). Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce. Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní). Vybrané problémy stereologie, termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření. Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
1.Macek.K.- Hnilica,F. - Starý,V.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze.
2. Jandoš,F. - Říman,R. - Gemperle,A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha, SNTL, 1985.
Požadavky
Klíčová slova
Zobrazovací metody, difrakční metody, termální analýza, stereologie, spektroskopie, nauka o materiálu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)