česky  čs
english  en
Zpracování a kvalita kovových materiálů (W32O004)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Komplexní přístup k jakosti technického objektu. Pojetí kvality a spolehlivosti materiálu pro výrobu konstrukčních prvků. Odraz kvality výroby materiálů na jejich životnost v konstrukcích.
Kvantifikace životnosti technických objektů. Mezní stavy materiálů v konstrukci. Členění mezních stavů v technickém objektu podle důvodu vzniku. Přípustnost vad a defektů v materiálech. Vliv čistoty materiálu na jeho další zpracování. Zbytková napjatost v materiálech po předchozích technologiích. Vliv tváření, svařování, slévání a povrchových úprav na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Odraz výrobních technologií na kvalitu povrchu.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí, I. díl, ISBN ? 978 ? 80 ? 7204555 ? 6; ISBN ? 978 -80 -2143545 ? 2; CERM Rok vydání, 2008, BRNO ČR

Janíček, P.: Systémová metodologie, Brána do řešení problémů, ISBN-978-80-7204-887-8; CERM Rok vydání, 2014, BRNO ČR

Vlček, J.: Systémové inženýrství, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Sedláček, M. a kol.: Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Nakladatelství MU, Brno 2012
Požadavky
Klíčová slova
technické objekty, kvantifikace životnosti, vady, defekty, napjatost, kvalita, povrchy, tváření, slévání, svařování, technologie, struktura materiálů, mezní stavy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)