česky  čs
english  en
Perspektivní materiály (W32O006)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:13.10.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní témata:
Vývoj, výroba a trh nových materiálů, teoretická pevnost. Moderní technologie hutnictví železa a oceli. Moderní oceli hromadné spotřeby, automobilové plechy, oceli pro energetiku. Značení a zkoušení nových materiálů. Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny. Lehké kovy a jejich slitiny. Materiály vyráběné práškovou metalurgií. Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály. Keramické materiály. Polymerní materiály. Kompozity. Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí. Využívání materiálových databází.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Lexikon technických materiálů. 37. aktualizace, Verlag Dashöfer, 2015.

Small Punch TestMethod for Metalic Materiales, Dokument type CWA, CEN/WS21, 2006.

Janovec, J.- Cejp, J.-Steidl, J.: Perspektivní materiály, ČVUT v Praze, 2008.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)