česky  čs
english  en
Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství (W32O008)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:13.10.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní témata:
Polymery, kopolymery, polymerní směsi, elastomery, kompozity s polymerní matricí, polymerní nanomateriály. Chemická a molekulární struktura, fyzikální vlastnosti. Vliv krystalinity a orientace na mechanické a fyzikální vlastnosti. Skelný přechod a tání. Polymerní sítě. Viskoelastické chování. Deformace, porušování, degradační procesy a stárnutí. Aditiva včetně nanočástic a jejich funkce. Elastomery a jejich vlastnosti. Vláknové kompozity a anizotropie jejich vlastností.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
G. W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Carl Hanser Verlag, Munich 2001, ISBN 3-446-21461.

G. W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály, Scientia, s.r.o. 2006. ISBN 978-80-86960-29-6.

J. H. Koo: Polymer Nanocomposites, McGraw-Hill 2006. ISBN 0-07-145821-2.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)