česky  čs
english  en
Fyzikální metalurgie (W32T002)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.
Structure
Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.
Literarture
Janovec, J., Macek,K., Zuna,P.: Fyzikální metalurgie, ČVUT Praha, 2004.
Fiala,J., Mentl,V., Šutta,P.: Struktura a vlastnosti materiálů, Academic, Praha, 2003.
Ashby,M.F., Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1,2, Oxford, Pergamon- Elsevier Sci. Ltd, 1994.
Keywords
Fyzikální metalurgie, struktura a vlastnosti, tuhnutí, plastická deformace, žíhání, fázové transformace, porušování a degradační procesy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)