česky  čs
english  en
Tření a opotřebení funkčních ploch (W33A005)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1L
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vedoucí předmětu: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.
Osnova
1. Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků.
2. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování.
3. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností.
4. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení.
5. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.
Osnova cvičení
Experimenty na tribometrech v rámci přípravy disertační práce
Literatura
- Vocel, M. - Dufek, V. a kol.: Tření a opotřebení strojních součástí. SNTL, Praha, 1976
- ASTM Handbook vol. 18
- Hutchings, I. M.: Tribology. Friction and Wear of Engineering Materials. Edward Arnold Publication, London - Paris, 1992
- Suh, N.P.: Tribophysics, Prentice-Hall, Inc.,1986
- Suchánek, J. - Kuklík, V. - Zdravecká, E.: Abrazivní opotřebení materiálů, ČVUT, 2007
- Suchánek, J.: Erozivní opotřebení materiálů. Vydavatelství ČVUT, 2014
Časopisy Wear, Tribology Intern., Tribological Letters, Surface and Coating Technology
Sborníky národních a mezinárodních konferencí
Požadavky
Magisterské studium na strojní fakultě.
Klíčová slova
tribologie,opotřebení, tření, otěruvzdorná vrstva, povlak, zkoušení, volba materialu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)