česky  čs
english  en
Numerické modelování slévárenského procesu (W33A008)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:04.10.2016
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Hlavní cíl předmětu je pochopení fungování simulačního software a práce s ním. Proces bude rozdělen na plnění slévárenské formy, tuhnutí odlitků, chladnutí odlitků a s tím spojené procesy (vznik staženin, krystalizace struktury, pnutí a deformace v odlitku, namáhání forem atd.). Specifikace počátečních a okrajových podmínek ? např. pro přestup tepla, definování vzduchové mezery, odtržení kovu od formy atd.

Základní témata:
Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů ? pro plnění formy, tuhnutí a chladnutí odlitků.
Matematický model numerických simulací slévárenských procesů vč. základného popisu matematických numerických metod
Okrajové a počáteční podmínky a jejich přiřazení v reálném procesu
Simulační software
Práce se simulacemi a jejich vyhodnocování
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Základní literatura:
Hattel, J.: Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes, Polyteknisk Forlag, Denmark 2005, ISBN 978-87-5020969-0
Stefanescu,D. M. : Science and Engineering of Casting Solidification, Springer 2009, ISBN 978-0-387?74609-8

Doporučená literatura:
ASM International: Phase Diagrams ? understanding the basic, ASM International 2012, ISBN 978-1-61503-835-0
Fredrickson, H.: Material Processing during Casting. WILEY 2006, ISBN 978-0-470-01514-8
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)