česky  čs
english  en
Automatizace procesu svařování (W33O001)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1L
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Specifikace mechanizované, automatizované a robotizované výroby z hlediska svařování. Výběr technologií a metod spojování materiálů, vhodných pro automatizaci a robotizaci. Metody svařování - popis a porovnání, optimalizace režimů svařování, řízení a monitorování svařovacích parametrů a procesu. Periferní svařovací zařízení. Zařazení do výrobního cyklu. Technická, bezpečnostní a ekonomická hlediska automatizace a robotizace svařování.
Osnova
- Všeobecný úvod do automatizace - základní pojmy, definice a rozdělení
- Metody spojování vhodné pro mechanizovanou, automatizovanou a robotizovanou výrobu - přehled o svařovacích procesech a jejich vliv na kvalitu a produktivitu výroby
- Typy senzorů - rozdělení a použití - typické způsoby využití (sledování svarové spáry, snímání oblouku)
- Periferní zařízení - typy polohovadel a manipulátorů, čistící stanice
- Způsoby řízení a monitorování svařovacích parametrů
- Robotizace svařovacího procesu - simulace, programování (on-line, off-line)
- Možnosti zvyšování produktivity:
o Svařování do úzkého úkosu
o Orbitální svařování
o Multidrátové systémy podávání PM
- Požadavky na zdraví, bezpečnost a hygienu práce
Osnova cvičení
Dle dohody
Literatura
- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985
- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981
- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001
Požadavky
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování.
Klíčová slova
Svařování, automatizace, robotizace, mechanizace, senzory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)