česky  čs
english  en
Laserové technologie (W33O004)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE
Vyučující: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Vznik laserového záření a jeho technologické využití. Konstrukce laserových technologických zařízení, automatizace a robotizace. Typy laserů a jejich vzájemné porovnání - výhody vs. nevýhody. Interakce laserového svazku s materiálem. Aplikace a použití laserových systémů, parametry jednotlivých procesů.
Osnova
- Vznik laserového záření - konstrukce rezonátoru a dalšího příslušenství - způsoby buzení (excitace), absorpce, emise záření
- Rozdělení průmyslových laserů - podrobný popis jednotlivých typů - typy aktivních prostředí, rozdělení dle oblastí generovaného elektromagnetického spektra záření, vlnové délky (pevnolátkové, plynové a polovodičové lasery)
- Moderní typy laserů (vláknové, diskové a diodové lasery)
- Interakce laserového svazku s materiálem - absorptivita resp. odrazivost, vznik plazmatu
- Aplikace a použití laserových systémů ve strojírenství - typy procesů, pracovních režimů, parametrů a podmínek procesu
- Popis laserového svařování, řezání, popisování a gravírování apod.
- Bezpečnost práce a nebezpečí související s laserovými systémy
Osnova cvičení
Dle dohody
Literatura
- Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT FS, Praha 1984
- Turňa,M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989
- Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
- Vrbová - Jelínková - Gavrilov: Úvod do laserových systémů, ČVUT FJFI, Praha, 1991
- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
- Ready J. F.: LIA Handbook of Laser Materials Processing, LIA, 2001
Požadavky
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování a z oblastí laserových systémů.
Klíčová slova
Svařování, laser, laserové záření, interakce s materiálem
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)