česky  čs
english  en
Speciální metody svařování (W33O011)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1L
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE
Vyučující: prof. Ing. jiří Dunovský, CSc. IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Rozdělení speciálních metod svařování a tepelného dělení, popis principu, aplikace a použití. Fyzikální způsoby svařování: laserové svařování, svařování elektronovým paprskem a plazmou. Speciální metody svařování v tuhém stavu: svařování třením, difúzí, výbuchem, ultrazvukem apod. Ostatní způsoby svařování: Aluminotermické svařování, přivařování svorníků, vysokofrekvenční svařování. Metody spojování speciálních typů spojů a speciálních kombinací materiálů.
Osnova
- Charakteristika a rozdělení speciálních metod svařování - fyzikální způsoby svařování s vysokou hustotou výkonu, metody s nízkým vneseným teplem (s alternativními typy energie), ostatní metody svařování
- Podrobný popis jednotlivých metod svařování, způsob vzniku spoje, konstrukce zařízení, parametry, použití a aplikace, výhody a nevýhody, příprava svarových ploch a prováděné typy svarů:
o Svařování plazmou
o Svařování laserem
o Svařování elektronovým svazkem
o Svařování tlakem za studena
o Svařování difúzí
o Svařování třením (konvenční, setrvačníkové, FSW)
o Svařování výbuchem
o Svařování ultrazvukem
o Svařování aluminotermické
o Přivařování svorníků
o Svařování vysokofrekvenční
o Svařování magneticky ovlivněným el. obloukem
o Speciální způsoby tepelného dělení
Osnova cvičení
Dle dohody
Literatura
- Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT FS, Praha 1984
- Turňa,M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989
- Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
Požadavky
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování.
Klíčová slova
Svařování, Laser, elektronový svazek, plazma, speciální metody, tepelné dělení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)