česky  čs
english  en
Slévárenské slitiny neželezných kovů (W33O013)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:02.11.2010
Valid until: ??Range:60
Semestr:*Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant předmětu:doc Němec
Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech,výrobních metodách a možnostech použití slévárenských slitin neželezných kovů,ze kterých je vyráběno cca 20%
celosvětové produkce odlitků , která činila v r.2006 85mio t odlitků

Structure
Slévárenské slitiny neželezných kovů-charakteristické vlastnosti a jejich použití.Hliník a jeho slitiny.Modifikace a očkování Al-Si slitin.Tepelné zpracování Al slitin.Hořčík a jeho slitiny.
Metalurgie a technologie slitin Mg.Měď a její slitiny.Bronzy a mosazi.Další neželezné kovy a slitiny.Slitiny zinku,cínu a olova.Slitiny niklu a titanu
Structure of tutorial
Literarture
Michna,Š a kol.: Encyklopedie hliníku, Adin,s.r.o.,Prešov 2005
Němec,M.,Provazník,J.: Slévárenské slitiny neželezných kovů , ČVUT Praha ,2008
Magnesium and Magnesium Alloys : ASM International Handbook Committee , 1999
Magnesium Technology 2002 - 2007 : Proceedings of Symposium , A Publication Of TMS
Plachý,J.Němec,M,Bednář,B.:Teorie slévání , ČVUT Praha , 1997
Requirements
Keywords
Slévárenské slitiny.Hliník.Hořčík Měď.Zinek.Cín.Olovo.Nikl.Titan.Metalurgie.Technologie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)