česky  čs
english  en
Metalurgie slévárenských slitin (W33OZ003)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech, výrobních metodách a možnostech použití slévárenských slitin železných a neželezných kovů.
•Slitiny železa na odlitky. Litiny: základy krystalizace a tvorba struktury litin.
•Faktory ovlivňujicí konečnou krystalizaci a strukturu. Tavení litin. Tavení litin v kuplovně. Tavení litin v el. pecích.
•Druhy litin, jejich vlastnosti a výroba.
•Litina s lupínkovým grafitem. Vliv základních prvků na vlastnosti. Mimopecní metalurgie.
•Litiny s kuličkovým grafitem. Metalurgické základy výroby LKG. ADI litiny. Litiny s červíkovitým grafitem.
•Temperované litiny. Žíhací cykly TL. Litiny pro specifické účely.
•Oceli na odlitky. Rozdělení ocelí na odlitky.
•Oceli pro strojírenskou metalurgii. Tavení ocelí v el.pecích. Tepelné zpracování ocelí.
•Slévárenské slitiny neželezných kovů, Charakteristické vlastnosti a jejich použití.
•Hliník a jeho slitiny. Modifikace a očkování Al-Si slitin., Tepelné zpracování Al slitin.
•Hořčík a jeho slitiny. Metalurgie a technologie slitin Mg.
•Měď a její slitiny. Bronzy a mosazi., Další neželezné kovy a slitiny. Slitiny zinku, cínu a olova., Slitiny niklu a titanu
Structure
Literarture
•Michna,Š a kol.: Encyklopedie hliníku, Adin,s.r.o.,Prešov 2005
•Němec,M.,Provazník,J.: Slévárenské slitiny neželezných kovů , ČVUT Praha ,2008
•Gedeonová Z.,Jelč I.:Metalurgia litin,HF TU Košice 2000
•Bailey F.W.J.:Fundamentals of engineering metallurgy and materials,Cassell Co.Ltd.London 1975
•Sylvia Gerin J.:Cast metals technology,Addison-Wesley Publ.Comp. London 1972
•Karsay S.I..:Ductile iron production practises.American Foundrymen´s Society,1975
•Hasse Fredriksson and Ulla Åkerlind. Solidification and Crystallization Processing in Metals and Alloys, John Wiley & Sons, Incorporated, 2012, ISBN 9781119993056
•Seshadri Seetharaman. Treatise on Process Metallurgy, Volume 2, Elsevier, 2013, ISBN 9780080969848
•Stephen H. Davis, Theory of Solidification, Cambridge University Press, 2001, ISBN 9780521650809
•Magnesium and Magnesium Alloys : ASM International Handbook Committee , 1999
•Magnesium Technology 2002 - 2007 : Proceedings of Symposium , A Publication Of TMS
•Plachý,J.Němec,M,Bednář,B.:Teorie slévání , ČVUT Praha , 1997
•Plachý J.,Němec M.,Bednář B.: Teorie slévání,ČVUT Praha 1997
•Plachý J.,Němec M.:Metalurgie a technologie slévárenských slitin,ČVUT Praha 1993
•Němec, M., Mores, A. : Technologická zařízení sléváren, ČVUT Praha, 2010
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)