česky  čs
english  en
Počítačová podpora ve tváření (W33OZ006)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti plošného i objemového tváření kovů.

•Základní principy počítačové podpory ve tváření kovů.
•Algoritmizace zadávání vstupních dat z hlediska materiálu, nástroje, stroje a použité technologie.
•CAD/CAM v objemovém tváření.
•Modelovaní toku materiálu při zápustkovém kování pomocí programu FormFem, QForm.
•CAD/CAM v oblasti tažení plechu.
•Možnosti využití simulačních softwarů v oblasti plošného tváření.
•Matematický popis materiálového modelu, modelu tření, apod.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
•Saanouni, Khemais, Damage Mechanics in Metal Forming: Advanced Modeling and Numerical Simulation, Wiley-ISTE, 2013, ISBN 9781848213487
•Dorel Banabic. Sheet Metal Forming Processes. Constitutive Modelling and Numerical Simulation. Springer, 2010, ISBN 9783540881124
•Hosford, W.F., Caddell R.M.: Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 4th Edition. Cambridge University Press, 2011
•Valberg, H.S.: Applied Metal Forming – including FEM Analysis. Cambridge University Press, 2010
•Čermák, J.: Cíle a možnosti využívání simulací ve tváření kovů, ČVUT Praha 2000
•Hrubý J., Petruželka J.: Výpočetní metody ve tváření. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2000
•Kříž R., Vávra P.: CIM – Počítačová podpora výrobního procesu, svazek 2 , oddíl F , SCIENTIA spol. s.r.o. – Praha, 1999
•Kolář, V., FEM: Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Praha, 1997
•Harley, P., Pilinger, J., Sturgess, C.: Numerical Modelling of Material Deformation Processes, Springer Verlag, 1992
•Rowe G., Strugress C.: FEM plasticity and metal forming analysis, Cambridge University Press, 1991
•Firemní prospektové materiály - Manuály: FORGE, DEFORM, Autoform, PAMSTAMP apod.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)