Teorie metrologických procesů (W34OZ005)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:21.01.2021
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Metrologické zabezpečení a úloha v managementu jakosti
• Geometrické vlastnosti povrchu (přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost, drsnost), úchylky polohy
• Dotykové a bezdotykové metody měření
• Volba metody měření a přístrojového vybavení
• Etalonáž vybraných veličin
• Teorie chyb a nejistota měření, nejčastěji používaná rozdělení
• Vyhodnocení naměřených dat
• Vybrané kalibrační postupy
• Systém norem GPS (Geometrical Product Specifications) a začlenění metrologie
• Souřadnicové měřicí stroje
• Laserinterferometry
• Měření úchylek tvaru a textury
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
• Servin, M., Quiroga, J. A., Padilla, M.: Fringe pattern analysis for optical metrology: theory, algorithms, and
applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. 345 p. 9783527411528-
• Tůmová, O.: Metrologie a hodnoceni procesů. 1. vyd, Praha: BEN - technická literatura, pp. 231, 2009, ISBN 978-80-7300-249-7.
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2021, 6:11 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)