česky  čs
english  en
Servomechanismy výrobních strojů (W35A001)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant předmětu: doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.
Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů. Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístrojové uspořádání, přenosové funkce regulátorů. Statické a dynamické vlastnosti, dynamická poddajnost. Komunikace mezi řídícím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, odměřovací systémy polohy. Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky), optimalizace, tuhost, přesnost.
Structure
- Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístojové uspořádání
- Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů
- Spojité a diskrétní přenosové funkce regulátorů
- Statické a dynamické vlastnosti, stabilita, dynamická poddajnost
- Komunikace mezi řídicím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, feedforwardy
- Odměřovací systémy polohy
- Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky, ...), jejich optimalizace, tuhost, přesnost
- Interakce setrvačné zátěže servopohonu a řízeného stroje, chování vícehmotových systémů v regulační smyčce
- Potlačování vibrací v pohonech posuvů
- Přímé (lineární) pohony
- Matematické modely
- Experimentální sledování činnosti servomechanismů, frekvenční analýza, filtrace.
Literarture
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích
monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5
Souček, P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů
(skriptum 2019, veřejné pdf v digitální knihovně dSpace ČVUT)

Souček, P.: Příloha "Regulační pohony v posuvech NC strojů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572
Souček, P.: Příloha "Převody v pohonech NC strojů a robotů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie
(Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejich pohony)
skriptum 2016, veřejné pdf v digitální knihovně dSpace ČVUT
Requirements
Písemná příprava (teoretická úvaha, rozsah 10-15 stran): Návaznost oboru servomechanismů na téma disertační práce
Keywords
servomechanismus, polohová zpětná vazba, přenosová funkce, stabilita, dynamická poddajnost, přímý pohon
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)