Řízení hydraulických systémů (W35A003)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:11.04.2017
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Princip činnosti hydraulických systémů. Funkce a charakteristiky hydraulických prvků. Struktury mechanismů a servomechanismů. Syntéza pohonů z typizovaných prvků. Energetická a tepelná bilance. Optimalizace mechanismů. Montáž a provoz.
Literatura
Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990,
Kopáček, J.: Hydrostatické převodové mechanismy, Praha SNTL 1986,
Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, Praha SNTL 1987,
Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos,Parker
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 19:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)