česky  čs
english  en
Manipulátory a roboty - vybrané statě (W35O001)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
garant předmětu: doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc.
Syntéza struktur pohybových systémů manipulačních zařízení. Identifikace a hodnocení provozních parametrů manipulátorů a robotů. Strategie tvorby konstrukcí základních funkčních skupin. Koncepce řízení robotů, aplikace senzorického vybavení. Charakteristika vývoje konstrukcí manipulátorů a robotů, význam nekonvenčních principů materiálů.
Structure
- Určování kinematické struktury
- Pohybové systémy
- Návrh pohonů PRaM
- Pohybové jednotky
- Výstupní hlavice
Structure of tutorial
- Konstrukční skupiny PRaM
- Návrhové výpočty
- Řídící systémy
- Použití v praxi
Literarture
1) Matička, R.; Talácko, J.: Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů; Praha; ČVUT v Praze; 1995
2) Matička, R.; Talácko, J. Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů; Praha; SNTL; 1991
3) Mráz, P.; Talácko, J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály; Praha; Nakladatelství ČVUT; 2006
4) firemní materiály
Keywords
Manipulace, kinematické parametry, polohování, tuhostní charakteristiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)