Vybrané statě z tvářecích strojů (W35O004)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: doc. Ing. Maňas Stanislav, CSc.
Systémový přístup k návrhu tvářecích strojů. Napěťová a deformační charkteristika nosných soustav tvářecích strojů. Specifické vlastnosti pohonů. Využití CAE/CAD systémů v konstrukci tvářecích strojů. Virtuální prototypování v oblasti tvářecích strojů. Možnosti simulace technologického zatížení. Využití nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů.
Osnova
- Systémový přístup k návrhu tvářecích strojů a strojů jim konstrukčně podobných.
- Napěťová a deformační analýza nosných soustav tvářecích strojů.
- Specifické vlastnosti pohonů tvářecích strojů a strojů jim konstrukčně podobných.
- Využití CAE/CAD systémů v konstrukci tvářecích strojů.
- Integrovaný návrh tvářecího stroje.
- Koncepce, návrh a využití virtuálních prototypů tvářecích strojů.
- Dynamický model tvářecího stroje.
- Simulace a optimalizace při konstrukci tvářecích strojů.
- Simulace technologického zatížení a její vliv na konstrukci tvářecích strojů.
- Možnosti využití nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů.
- Projektování a simulace technologických pracovišť s tvářecími stroji.
- Projektování a simulace výrobních systémů s tvářecími stroji.
- Znalostní a expertní systémy v oboru tvářecích strojů.

Literatura
Kováč,A. - Rudolf,B.: Tvárniace stroje, vydavatelství Alfa, Bratislava 1989
Doege, E.: Umformtechnik - Vorsprung durch Innovation, Umformtechnisches Kolloquium, Hannover 1996
Neugebauer, R.: International Conference on Acuuracy in Forming Technology - ICAFT 2003,
10th Saxon Conference on Forming Technology SFU 2003
Mráz,P. - Talácko,J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály, nakladatelství ČVUT, Praha 2006
Schuler - Handbuch der Umformtechnich, vydavatelství Springer, Berlin 1996
Maňas, S.: Design and simulation possibilities in press mechanism dynamic properties of pressure die casting machines. International congres MATAR 2000. Praha
Maňas, S.: Design of automated technological workplace die casting
Maňas,S. - Rudolf,B.: Current condition and development tendency in the field of forming machines. International congres MATAR 2004. Praha
Maňas, S.: Hydraulické mechanismy strojů a zařízení, vydavatelství ČVUT, Praha 1991
Maňas,S.: Integrovaný návrh výrobních strojů s využitím CAE/CAD systémů. Konference
Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a zařízení. Praha 2003
Požadavky
Zpracování zadaného tématu s vazbou na disertační práci
v rozsahu 20 - 30 stran.
Klíčová slova
Tvářecí stroje, tlakové licí stroje, stroje na zpracování plastických látek, systémový přístup, nosná soustava tvářecího stroje, pohon tvářecího stroje, integrovaný návrh, virtuální prototyping, technologické pracoviště s tvářecími stroji, výrobní systém s tvářecími stroji, znalostní a expertní systémy v oboru tvářecích strojů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.5.2024, 1:39 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)