Vybrané statě z výrobních strojů (W35O005)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
garant předmětu: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Statická a dynamická tuhost nosných soustav. Teorie pohonů, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů. Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení. Rozbor účinnosti výrobních strojů. Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Ukládání strojů na základ. Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
Osnova
-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.
-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.
-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.
-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.
-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.
-Ukládání strojů na základ.
-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.
-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).
-Přesnost práce NC obráběcích strojů.
Literatura
Kopecký, Houša :Základy stavby výrobních strojů, str.1-192, ČVUT Praha, 1992
Houša a kol. : Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů, SNTL Praha, 1985
Požadavky
-Statická a dynamická tuhost nosných soustav a jejich součástí.
-Teorie pohonů, výkonové a momentové charakteristiky, vliv přesnosti výroby a opotřebení součástí na vibrace a hlučnost pohonů.
-Teorie nepohyblivých a pohyblivých spojení, aplikace na přímočará vedení , vřetena, posunové šrouby a jejich uložení.
-Rozbor účinnosti výrobních strojů. Účinnost výkonová a energetická.
-Rozbor faktorů ovlivňujících výkonnost a přesnost práce výrobních strojů. Statické, dynamické a tepelné chování výrobních strojů.
-Ukládání strojů na základ.
-Číslicově řízené výrobní stroje - charakteristika a rozdělení.
-Vývojové směry v konstrukci číslicově řízených výrobních strojů a jejich uzlů.
-Systémy pro zajištění toku hmoty (nástroje, polotovary, odpad).
-Přesnost práce NC obráběcích strojů.
Klíčová slova
Obráběcí stroj, statická a dynamická tuhost, pohon, účinnost, číslicové řízení, přesnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:06 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)