Řízení hydraulických systémů (W35OZ002)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Hydraulické kapaliny, čistota kapalin, tribologie
•Hydrostatická regulační čerpadla, typy regulací a jejich použití
•Akumulátorové pohony
•Projektování hydraulických pohonů
•Energetická a tepelná bilance pohonů, energeticky úsporné pohony
•Regenerativní obvody
•Střídavá hydraulika
•Bezpečnostní obvody, legislativa
•Proporcionální technika - ventilová báze
•Proporcionální technika - syntéza obvodů
•Hydraulické obvody typických strojů (tvářecí stroje)
•Hydraulické obvody typických strojů (ostatní stroje)
•Počítačové modely hydraulických prvků a pohonů
Osnova
Literatura
•Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos,Parker
•Heller, J.: Drive systems II. (Drives and transmission II.), Praha ČVUT 1990,
Kopáček, J.: Hydrostatic transmission mechanisms, Praha SNTL 1986,
Pivoňka, J. a kol.: Fluid mechanisms, Praha SNTL 1987
•Wegener, K., Mayr, J., Merklein, M., Behrens, B.-A., Aoyama, T., Sulitka, M., Fleischer, J., Groche, P.,
Kaftanoglu, B., Jochum, N., Möhring, H.C.: Fluid elements in machine tools, 2017. In: CIRP Annals –
Manufacturing Technology. DOI 10.1016/j.cirp.2017.05.008.
•J. Crha, "Hydraulic and Pneumatic Mechanisms I.", Technical University of Liberec, 2006, ISBN 80-7372-067-1
•P. Noskievič, “Modeling and Identification of Systems,” Ostrava: Montanex a.s., ISBN 80-7225-030-2, 1999.
•F. Nepraž, J. Nevrlý, V. Peňáz, K. Third, “Modeling of Hydraulic Systems
•Mechanisms, “Brno: Bosch Rexroth, spol. s.r.o., ISBN 80-214-2187-8, 173s, 2002.
•VIERSMA, T.J. Analysis, synthesis, and design of hydraulic servosystems and pipelines. New York: distributors for the U.S. and Canada, Elsevier / North-Holland, 1980. ISBN 0444418695.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 11:32 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)