česky  čs
english  en
Přesná mechanika (W36A002)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy konstrukce v přesné mechanice. Výběr materiálů. Spojovací metody.
Přímá vedení kluzná, valivá. Otočná uložení kluzná, valivá. Hřídele,
spojky, převodovky. Mikrometrické šrouby. Kompenzační, justážní a aretační
zařízení. Tlumící a brzdící řízení. Pružné prvky. Měřicí stroje(3D}.
Kuličkové šrouby. Pohony. Konstrukce optických přístrojů. Modulární
konstrukční prvky.
Osnova
Obecné zásady konstrukce
Materiály
Vední kluzná a valivá
Spojky
Převodovky
Pohybové šrouby
Pohony
Kompanzace, justáž
Modulární konstrukce
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
Obecné zásady konstrukce Materiály Vední kluzná a valivá Spojky Převodovky Pohybové šrouby Pohony Kompanzace, justáž Modulární konstrukce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)