česky  čs
english  en
Konstrukce mechatronických zařízení (W36O004)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady konstrukce přístrojů, přehled použitelných prvků mechanických i
optických. Vliv konstrukčních prvků a prostorového uspořádání na chyby
přístrojů. Optimalizace týmové konstruktérské práce, podíl konstrukce na
kvalitě výrobku. Některé fyzikální jevy a jejich využití pro pozorování a
měření. Obrazová informace a její zpracování. Spektrometry a
spektrometrie, instrumentální profil. Přístroje pro základní výzkum a
jejich navrhování. Ukládání přístrojů, odstranění vlivů okolí. Délkoměrná
zařízení, polohová a dotyková čidla, senzory. Měřicí přístroj jako
interface řídícího počítače. Prototypy pro sériovou výrobu, rapid
prototyping.
Osnova
- Zásady konstrukce přístrojů, přehled použitelných prvků mechanických i optických
- Vliv konstrukčních prvků a prostorového uspořádání na chyby
přístrojů
- Optimalizace týmové konstruktérské práce, podíl konstrukce na kvalitě výrobku.
- Některé fyzikální jevy a jejich využití pro pozorování a měření.
- Obrazová informace a její zpracování.
- Spektrometry a
spektrometrie, instrumentální profil. Přístroje pro základní výzkum a jejich navrhování.
- Ukládání přístrojů, odstranění vlivů okolí.
- Délkoměrná zařízení, polohová a dotyková čidla, senzory.
- Měřicí přístroj jako
interface řídícího počítače.
- Prototypy pro sériovou výrobu, rapid prototyping.
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
Chyby přístrojů Optimalizace Prototyp
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)