česky  čs
english  en
Metodika experimentu (W36O006)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní informace o navrhování experimentů. Uspořádání experimentů.
Druhy návrhů. Význam experimentálních bloků . Faktoriální experimenty ,
sekvenční experimenty.Metodické a morfologické fáze návrhu
experimentu.Metody analýzy výsledků.Chyby experimentu, chyby
instrumentálních měření a možnosti jejich eliminace.Citlivostní
analýza.Kalibrace - přesnost,modely.Důsledky závislosti měření.Nepřímá
měření - vyhodnocení výsledků.
Osnova
- Základní informace o navrhování experimentů.
- Druhy návrhů. Význam experimentálních bloků
- Faktoriální experimenty,
sekvenční experimenty
- Metodické a morfologické fáze návrhu experimentu
- Metody analýzy výsledků. Chyby experimentu, chyby instrumentálních měření a možnosti jejich eliminace
- Citlivostní analýza
- Kalibrace, přesnost, modely
- Důsledky závislosti měření. Nepřímá měření, vyhodnocení výsledků.
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
Technický experiment Přesnost Citlivost Kalibrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)