česky  čs
english  en
Optoelektronika (W36O007)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Struktura, rozdělení a použití optoelektronických zařízení. Vlastnosti
jednotlivých částí: zdroje záření, měřicí prvky, přijímače záření. Návrh a
výpočet optoelektronických zařízení. Fotometrický a radiometrický
výpočet. Volba přijimače záření. Základy radiační pyrometrie. Spojovací a
ovládací prvky. Zásady konstručního návrhu.
Osnova
Optoelektronická zařízení - struktura
Zdroje záření
Měřící prvky
Přenosové prvky
Detekční prvky
Výpočty optoel. zařízení
Základy radiační pyrometrie
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
fotonika optoeltronika pyrometrie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)