česky  čs
english  en
Technologie přístrojové techniky (W36O008)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a praxe výroby základních prvků přesné mechaniky (malé soustruhy,
dlouhotočné automaty, vrtání přesných otvorů, lisovací technika).
Kuličková ložiska. Výroba přených ploch rovinných, kulových, válcových.
Použití diamantových technologií. Výroba čoček, hranolů, optických klínů.
Výroba pružných elementů (pružiny, membrány, pásky). Fyzikální metody
obrábění. Použití krystalů. Základy krystalografie.
Osnova
Malé soustruhy
Dlouhotočné automaty
Výroba přesných otvorů
Výroba ložisek
Výroba pružných elementů
Diamantová technologie
Základy krystalografie
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
soustružení, ložiska, pružné elemnty, diamnatová technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)