Analýza a syntéza optických soustav (W36OZ001)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Projekční transformace s osovou symetrií. Koeficienty primárních vad.
Obecné centrované soustavy čoček, Seidlovy vztahy. Chod obecného paprsku soustavou nesférických ploch. Optická přenosová funkce. Optické tolerance.
Programy pro automatickou korekci vad optických soustav.
Structure
• Projekční transformace s osovou symetrií.
• Koeficienty primárních vad.
• Obecné centrované soustavy čoček, Seidlovy vztahy.
• Chod obecného paprsku soustavou nesférických ploch.
• Optická přenosová funkce.
• Optické tolerance.
• Aberace třetího řádu hologramu.
• Programy pro automatickou korekci vad optických soustav.
Literarture
• Mikš A.: Aplikovaná optika 10, vydavatelství ČVUT, 2000
• Baudyš A.: Technická optika, vydavatelství ČVUT, 1996
• Malacara D., Malacara, Z., Handbook of lens design, New York, 1994
• Dereniak, E., L., Dereniak, T. D, Geometrical and triginometrical optics, Cambridge 2008
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 9:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)