česky  čs
english  en
Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů (W36OZ003)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá problematikou technických měření globálních vlastností strojních mechanismů a identifikací stavů jejich pohyblivých i nepohyblivých částí. Jsou zahrnuty metody měření, varianty návrhů zkušebních stanovišť, metody simulace provozního zatížení, metodiky provádění zkoušek a způsob snímání, vyhodnocení a interpretace naměřených dat. Jsou řešeny návaznosti experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace. Analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu.
Osnova
• teoretický rozbor mechanismu, kinematika, silové účinky, vzájemné interakce dílů
• definice globálních parametrů mechanismů
• definice partikulárních parametrů mechanismů
• metody a varianty identifikace globálních a partikulárních parametrů
• metody výběru senzorů
• metodika návrhu měřicího postupu
• navrhování mechanických částí experimentálních stanovišť
• navrhování elektrických částí experimentálního stanoviště
• metody simulace provozu
• snímání a archivace dat
• zpracování dat, vyhodnocení práce s primárním, sekundárním a terciárním grafem
• interpretace výsledků
• návaznost experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace
• analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu
Literatura
• Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages. HBM Darmstadt, 1989.
• SINCLAIR, I. 2001. Sensors and Transducers. New York (USA): ISA, 2001. 306 p. ISBN 07-50649-321.
• Introduction to LabVIEW, National Instruments [online].
• Getting Started with LabVIEW, National Instruments [online].
• Hardwick, C.: Practical Design of Experiments: Doe Made Easy!, Createspace Independent Pub. 2013.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)