česky  čs
english  en
Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (W36OZ004)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je rozšíření inženýrských znalostí o materiálech používaných v přesné mechanice, optice a lékařských přístrojích, jejich vlastnostech, výhodách a omezeních jejich použití.
Structure
• Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v lékařství.
• Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti (atomové číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na údržbu, obrobitelnost atd.).
Literarture
• Josef Kamarád, Materiály pro přesnou mechaniku a optiku, Vydavatelství ČVUT, 1971
• David Doran,Bob Cather, Construction Materials Reference Book, Routledge, 2013
• Jonathan Black, Biological Performance of Materials: Fundamentals of Biocompatibility 4th Edition, CRC Press; 2005
• Peter Domone, John Illston Construction Materials: Their Nature and Behaviour, CRC Press Book, 2010
• Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, 2005
• Šulc, V.: Krystaly a jejich technické využití, Vydavatelství ČVUT, 1983
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)