Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (W36OZ004)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je rozšíření inženýrských znalostí o materiálech používaných v přesné mechanice, optice a lékařských přístrojích, jejich vlastnostech, výhodách a omezeních jejich použití.
Osnova
• Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v lékařství.
• Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti (atomové číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na údržbu, obrobitelnost atd.).
Literatura
• Josef Kamarád, Materiály pro přesnou mechaniku a optiku, Vydavatelství ČVUT, 1971
• David Doran,Bob Cather, Construction Materials Reference Book, Routledge, 2013
• Jonathan Black, Biological Performance of Materials: Fundamentals of Biocompatibility 4th Edition, CRC Press; 2005
• Peter Domone, John Illston Construction Materials: Their Nature and Behaviour, CRC Press Book, 2010
• Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, 2005
• Šulc, V.: Krystaly a jejich technické využití, Vydavatelství ČVUT, 1983
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 0:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)