Vybrané partie teorie kosmické techniky (W36OZ007)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Problém dvou těles, omezený problém tří těles, nekeplerovský pohyb, stabilita oběžných drah
• Ciolkovského rovnice, impulzní a spojité manévry, Lambertův problém, přeletové dráhy
• Setkávací manévry, formace družic, dynamika vzletu a návratu kosmických těles
• Rotace tuhého tělesa, rušivé točivé momenty, určení polohy a orientace tělesa
• Aktivní a pasivní kontrola orientace tělesa, dynamika kontrolních zásahů
• Výpočetní metody v astrodynamice, analytické/numerické, přesnost metod
• Principy fyziky a techniky vakua, hluboké vakuum, molekulární proudění, vakuová aerodynamika
• Chování materiálů v hlubokém vakuu, tenze par, tření, pohyblivé mechanismy ve vakuu
• Tepelná vodivost za molekulárního proudění, tepelné vyzařování, tepelná a zářivá bilance kosmických těles
• Pohyb nabitých částic, parametry plazmatu, nízkoteplotní vs. vysokoteplotní plazma
• Charakteristické vzdálenosti a frekvence v plazmatu, Debyeova stínící délka, nestacionární jevy
• Generování plazmatu, výbojové nerovnovážné plazma, interakce plazmatu s povrchy
• Ionosféra a magnetosféra Země, sluneční vítr a meziplanetární prostor
Osnova
Literatura
• H. D. Curtis: Orbital Mechanics for Engineering Students, 2005, Elsevier, ISBN 0-7506-6169-0
• M. J. Sidi: Spacecraft dynamics and control: a practical engineering approach, Cambridge Uni. Press, 1997, ISBN 0-521-55072-6
• L. Pisacane: The Space Environment and Its Effects on Space Systems, 2nd ed., AIAA, 2016, ISBN 978-1-62410-353-7
• O. Montenbruck, E. Gill; Satellite Orbits Models, Methods and Applications, 2005, Springer, ISBN 978-3-642-63547-2
• R. R. Bate, D. D. Mueller, J. E. White: Fundamentals of astrodynamics, 1971, Dover Publications, , ISBN 0-48660-061-0
• V. A. Chobotov (ed.): Orbital mechanics, 3rd ed., AIAA, 2002, ISBN 1-56347-537-5
• Viviani, G. Pezzella: Aerodynamic and Aerothermodynamic Analysis of Space Mission Vehicles, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-13926-5
• C. Tribble: The Space Environment: Implications for Spacecraft Design, Princeton University Press, 2003, ISBN: 978-0691102993
• R. Hippler, H. Kersten, M. Schmidt, K. H. Schoenbach (eds.): Low Temperature Plasmas: Fundamentals, Technologies and Techniques, 2nd ed., Wiley, 2008, ISBN: 978-3-527-40673-9
• J. F. O'Hanlon: A User's Guide to Vacuum Technology, 3rd ed., Wiley, 2003, ISBN: 978-0-471-27052-2
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 1:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)