česky  čs
english  en
Přesná mechanika (W36TZ002)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je rozšíření inženýrských znalostí o přesné mechanice a konstrukci přesných přístrojů o nové funkční prvky a metody použitelné pro návrhy speciálních přístrojů a zařízení.
Osnova
• Zásady konstrukce v přesné mechanice.
• Výběr materiálů. Spojovací metody
• Přímá vedení kluzná, valivá, přibližná a bezvůlová.
• Otočná uložení kluzná, valivá bezvůlová. Hřídele, spojky, převodovky.
• Mikrometrické šrouby.
• Kompenzační, justážní a aretační zařízení.
• Tlumící a brzdící řízení.
• Pružné prvky. Měřicí stroje (3D).
• Kuličkové šrouby.
• Pohony.
• Konstrukce optických přístrojů.
• Modulární konstrukční prvky.
Literatura
• Kamarád J., Sládek, Z.: Základy přesné mechaniky I, ČVUT, 1987
• Kamarád J.: Základy přesné mechaniky II, ČVUT, 1988
• Zicha J., Němcová Š.: Základy konstrukce přístrojů, ČVUT, Praha, 1998
• Ahmad A., Handbook of Optomechanical Engineering, CRC Press, 1997
• Trylinski, W., Fine mechnanisms and precision instruments, principles of design, Pergamin Press, Warshaw, 1971
• Yoder, P., R., Opto-Mechanical system design, SpiePress, Washington, 2005
• Yoder, P., R., Mounting Optics in Optical Instruments, SPIE Optical Engineering Press, 2002
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)